Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningen för redovisningsekonomer är ett rikstäckande utbildningsprogram för ekonomer som sker i samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen. Utbildningens teoretiska delar ges på distans.

Programmet inleds med en specialkurs som Academicum ansvarar för. Kursen pågår 7 juni – 16 augusti. Innehållet i den första delen ska fungera som en förberedelse för studierna på högskolan. Vi arbetar med: effektiv läsning, att skriva akademiska texter, muntliga presentationer, ordkunskap, grammatik, arbetsmarknadskunskap, CV, praktikplatslista samt introduktion i ekonomiprogrammen Fortnox och Visma.

Under perioden september 2024 till och med februari 2025 tar studier på Södertörns högskola vid. Där ingår ämnen som civilrätt, företagsbeskattning, externredovisning och koncernredovisning.

Det sista steget i uppdragsutbildningen är praktik i 4–6 månader på pendlingsavstånd från hemorten. Praktiken kan starta från och med början av mars 2025. Academicums yrkescoacher kommer att hjälpa dig att söka en praktikplats inom ditt yrkesområde.

Utbildningen som är på heltid, är intensiv och krävande. Målsättningen är att du sedan lättare ska kunna få ett jobb inom ditt yrke.

För att delta i utbildningen ska du bl a vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha en kandidat- eller masterexamen inom redovisning/ ekonomi.

Om du har frågor om Academicums del i utbildningen kan du kontakta: Agneta Wallin, versamhetsansvarig uppdragsutbildning, agneta.wallin@academicum.se tel: 070-327 97 22.

Du kan se en presentation av hela utbildningen och göra en intresseanmälan på Södertörns högskolas webb. Där kan du också se vilka krav som ställs för att bli antagen till utbildningen.

https://www.sh.se/institutioner–amnen/institutionen-for-samhallsvetenskaper/foretagsekonomi/uppdragsutbildning-for-ekonomer

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningar för akademiker – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)