Utbildningen vänder sig till dig som:

-vill förbereda dig för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige, eller

-har arbetat tidigare och vill komma in på arbetsmarknaden igen, eller

-behöver förbereda dig inför nya akademiska studier, t ex om du ska delta i en uppdragsutbildning för ditt yrke

Vem kan delta i Korta vägen?

Du ska ha minst 2 års akademiska studier. Om du inte har svenska som modersmål bör du vara klar med Svenska för invandrare (SFI) eller ha minst motsvarande kunskaper i svenska.

OBS!

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om du kan delta i Korta vägen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos—vad-hander-nu/skriv-in-dig

Om utbildningen

Utbildningen är upp till 6 månader lång och består av ett teoriblock på ca 3 månader och praktik på en arbetsplats med uppgifter som matchar kompetensen. Praktiktiden är normalt ca 3 månader. Utbildningen inleds med kartläggning så att vi ser att det är rätt utbildning för dig.

Utbildningen är på heltid.

Korta vägen består av ett antal moduler som sätts samman under den första veckan för den inriktning som passar för dig.

 

Moduler

Kartläggning av kompetens, (+ eventuellt Test i svenska)
Yrkescoachning, Arbetslivsorientering och jämställdhet
Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
Akademisk vägledning
Digital kompetens på arbetet
Metodik inom högre utbildning, analysmetod och källkritik
Yrkesspecifikt innehåll
Akademisk svenska inför yrkesområdet

Behörighet

Du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha studerat på högskola eller universitet i minst 2 år. Arbetsförmedlingen avgör om du kan gå utbildningen. Om du inte har svenska som modersmål så bör du ha relativt goda kunskaper i svenska

Hur gör jag för att gå Korta vägen?

Om du vill följa Korta vägen ska du vända dig till Arbetsförmedlingen som bedömer om utbildningen passar dig. Läs mer sidan på Korta vägen för din ort. Du når Arbetsförmedlingen på tel: 0711-416 416 eller via Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se

Praktiken

Ett viktigt inslag i Korta vägen är arbetsplatsförlagd utbildning (praktik). Det är viktigt att varje deltagare får en plats som matchar deltagarens kompetens. I början av utbildningen gör varje deltagare en lista över de arbetsplatser som man helst vill praktisera på. Därefter träffar deltagaren en coach som söker efter en plats, bokar intervjuer m m till dess att platsen är klar.

Erfarenheter av Korta vägen
Academicum har lång erfarenhet av Korta vägen och haft ca 2500 deltagare sedan 2015. Utvärderingen av Korta vägen har varit mycket positiv och flertalet deltagare har menat att Korta vägen varit till hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Effektiviteten har varit hög: Tre månader efter utbildningen har ca 70% av deltagarna jobb eller studerar.