Korta vägen har tre spår

Två spår för utlandsfödda akademiker och ett för personer som är född i Sverige och utomlands

1
Arbetslivsspåret

För dig som satsar på att få ett jobb efter Korta vägen

2
Studiespåret

För dig som vill läsa vidare eller komplettera dina studier efter Korta vägen.

3
Ny inriktning

Både personer som är födda i Sverige och utlandsfödda kan delta i detta spår). Målgrupp för Ny inriktning kan t ex vara akademiker inom JOB-en (Jobb- och utvecklingsgarantin).

Vem kan delta i Korta vägen?

1
2
Arbetslivsspåret/Studiespåret

Du ska vara född utanför Sverige och ha minst 2 års akademiska studier från ditt hemland. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända. (Det innebär att det inte har gått mer än 3 år sedan du fick uppehållstillstånd.)

Du bör vara klar med Svenska för invandrare (SFI) eller ha minst motsvarande kunskaper i svenska.

3
Ny inriktning/Utvidgad målgrupp

Du ska ha studerat på universitet i minst 2 år och tidigare varit etablerad inom ditt yrkesområde i Sverige eller har en svensk akademisk utbildning men ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

För alla spåren (1-3) gäller att du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

OBS!

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om du kan delta i Korta vägen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/nar-du-blir-arbetslos

Vad innehåller Korta vägen?

Kartläggning

Korta vägen har två delar. Den första delen är kartläggning. Den är 1 vecka för Arbetslivsspåret och Studiespåret. Också spåret Ny inriktning har en kartläggning. Där sker kartläggningen under en dag. Efter kartläggningen startar utbildningen. Den pågår maximalt i 6 månader.

Under Kartläggningen väljs en inriktning för varje individ, d v s vilka moduler som individen ska följa.

Utbildningen
Korta vägen består av moduler som alltså väljs under kartläggningsveckan

 

Moduler

Kartläggning av kompetens för karriärval
Akademisk svenska
Yrkescoachning
Arbetslivsorientering
Akademisk vägledning
Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
Metodik i högre utbildning
Utbildningar i yrkesrelevanta ämnen i tex. ekonomi, juridik, projektledning mm.

Praktiken

Ett viktigt inslag i Korta vägen är arbetsplatsförlagd utbildning (praktik). Det är viktigt att varje deltagare får en plats som matchar deltagarens kompetens. I början av utbildningen gör varje deltagare en lista över de arbetsplatser som man helst vill praktisera på. Därefter träffar deltagaren en coach som söker efter en plats, bokar intervjuer m m till dess att platsen är klar.

Erfarenheter av Korta vägen
Academicum har lång erfarenhet av Korta vägen och haft ca 1400 deltagare sedan 2015. Utvärderingen av Korta vägen har varit mycket positiv och flertalet deltagare har menat att Korta vägen varit till hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Effektiviteten har varit hög: Tre månader efter utbildningen har 60-70% av deltagarna jobb eller studerar.