Hur det började

Academicum grundades av Mikael Persson och Bo Wennström. De är jurister och hade i början av 90-talet varit kollegor på Uppsala universitet.

Deras vägar skiljdes dock: Bo disputerade och inledde en akademisk bana medan Mikael startade retorikföretaget Demosthenes. 2006 träffades Mikael och Bo återigen, på en pub i Uppsala. Under mötet på puben rörde samtalet bl a arbetslösheten bland akademiker som hade ökat kraftigt på kort tid: från ca 30 000 inskrivna 2000 till ca 60 000, 2006. Under samtalet diskuterades olika sätt att lösa arbetslöshetsproblemet och en skiss på en utbildning började ta form.

Efter pubbesöket kontaktade Bo och Mikael Arbetsförmedlingen i Uppsala och bjöds in till ett möte. Det visade sig att man på Arbetsförmedlingen ville satsa på akademikergruppen och tyckte att den idé till ett arbetsmarknadsprogram som Bo och Mikael presenterade lät intressant. 

Nu startades ett bolag. Namnet blev Academicum Utbildning och Bemanning AB. Uppsala universitet publicerade en pressrelease om att nu hade en ny avknoppning skett och Uppsala universitet blev en av ägarna genom UUAB (Uppsala university holding AB).

Mikael: ”Vi startade upp Academicum med några grundläggande tankar. En sådan var att vi måste ha ett samarbete med ett universitet. Gemensamt för alla vi skulle komma att arbeta med var att de hade tillbringat några år på universitet eller högskola. En annan tanke var arbeta med praktik. Praktik är sannolikt det mest effektiva sättet att komma in på arbetsmarknaden med och vi kunde se att universitetsutbildningar med praktikinslag hade få arbetslösa studenter. Det tredje var att söka efter kompletterande matchningsutbildning. Det fick vi en bra chans till i vårt första projekt.”

Resultatet av mötet med arbetsförmedlingen blev en upphandling och projektet fick namnet ”Akademikertrainee – myndighetsspåret”. Projektet innebar att arbetslösa akademiker skulle få en utbildning i ärendehantering (handläggning) vid Uppsala universitet för att sedan  – genom praktik – kunna fungera som handläggare på myndigheter, kommuner m m. Projektet blev en succé och av 22 akademiker som deltog, fick 20 jobb direkt vid programmets slut.

Mikael: ”Vi var så klart väldigt nöjda med resultatet, men samtidigt förvånade. Under kursen (som var 6 månader lång) fick vi plötsligt veta att Arbetsförmedlingen skulle lägga ned utbildningen p g a nya politiska direktiv.”

2007 och 2008 blev därför utan verksamhet.

Bo: ”Vi trodde när vi startade och vann projektet som var ett kontrakt på 3 år att vi i lugn och ro kunde bygga upp företaget. Men så blev det inte. Men det var ändå bra det som hände. Vi tänkte nu till ordentligt och bestämde oss för att bygga företag på riktigt s a s från start. Så vi gick från ett småbolag till ett bolag med en riktig styrelse och en större ambition. Eftersom en plötslig politisk förändring hade påverkat vår ”affär”, så tänkte vi att det kunde vara bra att ta in politiken i styrelsen. Styrelsen bestod därför av personer som hade politiska åsikter från vänster till höger. I den första uppsättningen av styrelseledamöter fanns Jonas Frycklund, moderat och nationalekonom på Svenskt näringsliv, Anders L Johansson, socialdemokrat och tidigare Generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Per Henriksson, f d utvecklingschef på Jusek och Stig-Björn Ljunggren, socialdemokrat och debattör”.

2009 lanserade Alliansregeringen jobbcoachning. Det var året efter finanskrisen och arbetslösheten var hög. Academicum deltog i jobbcoachningsupphandlingen och fick snabbt verksamhet i Göteborg, Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala, Karlstad och lite senare också Sundsvall och Umeå.

Bo: ”En lite lustig episod var då Mikael och jag besökte Almi för att få ett lån. Vi hade inga pengar i företaget och vi behövde en mindre summa som en start. Vi siktade på 30 000 kr. Men Almitjänstemannen konstaterade snabbt att vi dels saknade kompetens i coachning, dels hade stenhård konkurrens och som företag, var vi nybörjare. Vi kunde inte klandra Almi-tjänstemannen. Det var nog en riktig bedömning så det blev inget lån. Vi finansierade därför uppstarten med egna pengar och projektet blev som tur var en framgång för Academicum med mer än 800 akademiker som valde en jobbcoachning genom Academicum”.

Mikael: ”Också. ekonomiskt var coachningen en framgång. Omsättningen som var 0 kr 2008 och halva 2009 blev ca 3 ,6 mkr hösten 2009/våren 2010 och 2010/2011. ca 7 mkr. Så från 2009 har bolaget haft fart.”

Jobbcoachningen upphandlades i två omgångar 2009 -2011 och 2012 – 2022 och omfattade ca 800 företag. Kontrakten för den senare upphandlingen sades dock upp i förtid av Arbetsförmedlingen, med ca 8 år kvar av kontraktstiden.

Mikael: ” Orsaken var att coachningen sades upp var officiellt att den var avsedd att vara kortvarig som en insats efter finanskrisen. Men med tanke å att upphandlingen skedde fyra år efter finanskrisen (2012) och dessutom var tioårig så är det mest sannolika att orsaken hängde samman med att projektet fått dålig publicitet i media. Coachningsprojektet var dock i stort sett framgångsrikt och en bra affär för staten. Ca 30 procent av deltagarna fick jobb, vilket kan jämföras med nu pågående Stöd och matchning där motsvarande siffra är ca 20 procent. Academicum hade ännu bättre resultat, ca 55 procent av våra deltagare fick jobb.  Jobbcoachningen var dessutom en relativt billig affär för staten. Kostnaden per individ låg på max 12 000 kr, med 9 000 kr som fast belopp och 3 000 kr som bonus.”   

Efter jobbcoachningen har Academicum fortsatt att utveckla verksamheten. Här är några av de större projekten.

Pågående och avslutade projekt

Akademikertrainee 2010-2014, ca 1 000 deltagare, ca 70 procent fick jobb efter programmet (Orter: Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg, Västerås)

Korta Vägen 2012–2014, 2014–2019, 2019–2023, 2023–pågående. Målgrupp: arbetssökande akademiker, ca 2500 akademiker har följt Korta vägen och ca 70 % har gått vidare till jobb eller utbildning (Orter: Uppsala, Stockholm, Malmö, Visby, Västerås, Eskilstuna, Umeå.)

Stöd och matchning 2018- 2020 (Orter; Malmö, Göteborg, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Solna.)

Rusta och Matcha 2021-pågående

Kurser i sjukvårdssvenska för ukrainska flyktingar i samarbete med Beredskapslyftet 2023

Projekt för kommuner, bl a Nacka kommun, Sollentuna kommun och Uppsala kommun.