Ledning

Ledning

Mikael Persson (VD)

Mikael är jur. kand. och har bakgrund som lärare vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Mikael är grundare av kommunikationsföretaget Demosthenes AB och är en av grundarna av Academicum.

Bo Wennström (Styrelseordförande)

Bo Wennström är professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Bo är en av grundarna av Academicum.

Jonas Frycklund (Styrelseledamot)

Jonas Frycklund är nationalekonom på Svenskt näringsliv.

Per Henriksson (Styrelseledamot)

Per Henriksson är pol mag och tidigare verksam inom Jusek.

Anders L. Johansson (Styrelseledamot)

Anders L. Johansson är fil.doktor i ekonomisk historia. Tidigare varit bland annat generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, AMS samt Statskontoret.