Om

Om Academicum


A cademicum är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet. Bolaget bildades 2006 med målsättningen att fungera som en bro mellan universitet och arbetsliv.
Målsättningen innebär att företaget arbetar för akademiker i olika skeden av karriären. En strävan är att behålla och utveckla kontakten med de akademiker som följt något av våra program för att kunna fungera som hjälp under karriären med bl. a:

  1. Det första viktiga jobbet
  2. Hjälp att få nytt jobb under karriären
  3. Tjänster för akademiker som vill ha råd inför karriärförändringar.
  4. Tjänster för akademiker med spetskompetens (disputerade)
  5. Tjänster för nyanlända akademiker

Academicum erbjuder därför: utbildning, coachning, mentorskap, kompetensmatchning samt kvalificerade konsulttjänster. Centralt är kontakter med arbetsgivare inom privat- och offentlig sektor.

Academicum bedriver också utvecklings och- forskningsverksamhet rörande bl a nyanländas etablering samt utveckling av företagande. Det senare genom dotterbolaget Karolina Ventures AB.

Academicums credo – kunskapssamhället

Academicum anser att en person som valt att förkovra sig genom en akademisk utbildning har gjort något viktigt och bidrar till Sverige som ett kunskapssamhälle. Individens beslut att följa en högre utbildning innebär att akademikern själv offrat alternativa intäkter under studietiden och i stället skaffat ett lån som ska avbetalas. Samhället har också satsat pengar, ca en halv miljon kr för en normal examen. Både skattebetalare och den enskilde har därför intresse av att utbildningsinvesteringen blir högavkastande. Därför ska akademiker ha jobb. Därför ska akademiker ha utbildningsrelevanta jobb.