Pressrum

Pressmeddelande 2019-03-14

Academicum vinner strategiskt viktig upphandling

VD’s kommentar:

”Vi har genom Korta vägen i det avslutade kontraktet sedan 2015, bistått cirka 1200 nyanlända akademiker med hjälp att få jobb – cirka 70% har haft jobb 3 månader efter programmet. Nu lägger vi en ny växel tillsammans med våra samarbetspartners SLU samt Uppsala universitet och samverkande företag. Läs hela texten här.