Stöd och matchning

Stöd och matchning

Academicum levererar Stöd och matchning på följande orter:

  • Uppsala (KA-nummer: 10062028)
  • Malmö (KA-nummer: 10062207)

Målet med Stöd och matchning är att du antingen ska få ett jobb eller påbörja en utbildning. Nedan kan du läsa om hur du kommer med i programmet och om innehållet i Academicums tjänst.

Hur kommer jag med i Stöd och matchning?
Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan ni tillsammans
diskutera om Stöd och matchning är ett alternativ som passar dig. Om Arbetsförmedlingen
bedömer att programmet passar dig, kan du själv välja leverantör.

Läs mer på Arbetsförmedlingens sida.

Vem ska välja Academicum?
Om du har läst på universitet eller högskola är Academicum ett bra val. Vi är
specialiserade på akademiker och kan akademikers olika kompetenser och
arbetsmarknad. Vi kan också ge stöd till dig som funderar på att i framtiden läsa vidare
på universitet eller högskola.

Nivåerna
Stöd och matchning har fyra nivåer. Arbetsförmedlingen bedömer vilken nivå du ska gå.
Varje nivå består av moduler som är 3 månader långa.
Du kan läsa mer om nivåerna här.

Vad händer på Stöd och matchning när du väljer Academicum?
Det första som händer är att du kallas till ett möte med Academicums projektledare. Här
får du ett schema och information om hur programmet ser ut. Vi vill från början veta vad
du är intresserad av: jobb, vidareutbildning eller kanske praktik? Ta gärna med
examensbevis och anställningsintyg till detta möte. Om du har examen från ett annat
land, ta då med intyg om validering om du har validerat din examen.

Du följer sedan ett veckoschema. En normal vecka innehåller lektioner och workshops
med ämnen såsom: CV-granskning, intervjuträning, skapa jobbstrategi m m.
Utbildningen innehåller också lektionspass med nyttiga ämnen för arbetslivet såsom
förhandlingsteknik, arbetsrätt, presentationsteknik och IT.

Vid sidan av gruppaktiviteterna har du ett möte med en av våra handledare där ni
diskuterar bland annat din jobbstrategi och följer upp hur det går samt planerar dina aktiviteter.
Dessa avstämningar sker varje vecka och är 30–45 minuter långa beroende på nivå eller
modul.

Du får också möjlighet att diskutera utbildningsfrågor med en av våra studievägledare.

Academicums näringslivskontakter
Målet med Stöd och matchning är att du antingen ska få ett jobb eller börja studera. När
det gäller studier hjälper våra studievägledare till så att du får rätt information och stöd vid ansökan.

Om du istället är intresserad av jobb, arbetar Academicum ständigt för att utöka sitt nätverk av arbetsgivare som din kompetens kan presenteras för.

Om du söker en praktikplats kommer vi att bearbeta tänkbara platser som matchar din kompetens.

Academicums resultat
Academicum mäter alltid resultat i våra projekt (mätningen sker 3 månader efter
avslutad insats). Här är några exempel:

2009–2013 arbetade vi med projektet Jobbcoachning som upphandlades av
Arbetsförmedlingen. 55 procent av våra deltagare fick jobb efter programmet
(branschsnitt cirka 30 procent).

2010–2014 arbetade vi med projektet Akademikertrainee som vände sig till
långtidsarbetslösa akademiker. 65–70 procent av de som följde programmet hade jobb
efter programmets slut.

2015–pågående. I Korta vägen, som vänder sig till nyanlända akademiker, har samtliga
som följt programmet fått matchande praktik och cirka 65 procent har haft ett jobb efter
programmets slut. Därutöver har cirka 10 procent gått vidare till utbildning på
universitet eller motsvarande.

Kontakt UPPSALA
Anna Svedjedal
anna.svedjedal@academicum.se
070 274 21 70
Besöksadress: Västra Ågatan 12, 753 09 Uppsala

Kontakt MALMÖ
Waileth Persson
waileth.persson@academicum.se
0707 – 90 56 85
Besöksadress: Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö