Förra veckan var det Humanioradagarna. Anna och Maria tipsade mig om att det gick att stödja humanisternas affärsidéer med ett stort eller ett litet bidrag. Jag tyckte det var en utmärkt idé och vi satsade lite pengar  på det förslag som vi tyckte var mest intressant. Anna och Maria redovisade  de olika förslagen och vi hade samma åsikt om vilket förslag som vi ville stödja. Själva upplägget var ”fund raising” – inte tunga investerare, utan lite pengar för en fortsatt utveckling och ett engagemang från ”investeraren”.  Vi ska träffa ”vårt” företag om ett par veckor. Det blir spännande! Då är det dags att lyssna mer, kanske göra en affärsplan, kanske starta bolag och marknadsföra idén ordentligt. Vem vet?

Att vi stödjer detta och liknande projekt på Academicum beror på att vi tror mycket på företagande, inte minst humanisters. Varje universitetsämne har ett gränssnitt mot ”det kommersiella” och det är just kommersialiseringen av kunskap som skapar förutsättningar för både forskning och  jobb. Dessutom: utan kommersiell verksamhet, så finns ingen idéell!