Vad tjänar samhället på  att förkorta vägen till jobb för en nyanländ akademiker? Riksrevisionen har räknat på detta och kommit fram till att  en (1) månads snabbare etablering för en  akademiker ger en samhällsekonomisk vinst på 57 000  kronor. Academicum/Uppsala universitet har varje år ca 400 akademiker i arbetsmarknadsprogrammet  Korta Vägen. Academicums senaste mätning visade att ca 67 procent av de som följer Korta Vägen har jobb 3 månader efter programmet slut.  Det betyder för flertalet –   en förkortning med minst 2 år i förhållande till den normala etableringen i arbetslivet. I pengar betyder  det en samhällsekonomisk vinst på minst  ca 360 miljoner kronor. Med tanke på att Korta Vägen pågår t  o m 2018 betyder att Academicum/Uppsala universitet bidrar med  ca en miljard kronor under 2016 -2018 och sedan 2012 … väsentligt mer.