Academicum har efter upphandling utsetts som. leverantör till Trygghetsstiftelsen (TSN) i Stockholm, Umeå samt Linköping/Norrköping.