92 procent nöjda

Fakta Academicums coachning

Maj 2010

Antal akademiker som fått jobb* eller praktik under pågående coachning (3 månader): 43%.

Andel akademiker som fått jobb under coachingperioden: 29 %*

Antal coachinguppdrag: 252

Mätning av nöjdhet: Utvärdering efter avslutad coachning: 92% är nöjda eller mycket nöjda med coachningsinsatsen.

* Med jobb avses heltidsjobb eller deltidsjobb. Mätningen avser samtliga uppdrag, också nystartade.