Academicum investerar i utbildningsprogram

Vi har gjort en microinvestering i Humanioraverkets utbildningsprogram ”Sociala värden för företagsvärlden”:

Vinsten är ofta ett mått på framgång. Ju mer pengar ett företag lyckas samla in desto framgångsrikare anses det vara. Men i kölvatten av en ekonomisk kris och en fortsatt instabil världsekonomi är det uppenbart att den uppfattningen är ohållbar. Humanioraverket vill utbilda företag och organisationer i SROI, som står för “Social Return on Investment”. Det är de sociala värdena som bygger ett framgångsrikt företag och en hållbar framtid.

Läs om projektet här!