Deltagarna berättar

Deltagarna berättar - Höst längs Korta vägen!

De senaste veckorna har nya Korta vägen-grupper startat i Stockholm, Uppsala och Malmö. Denna vecka drar det igång i Umeå, och inom kort även i Visby.

Vi välkomnar alla våra nya deltagare på Akademikerspåret Korta vägen – alla akademiker som ska ut på praktik när hösten drar mot vinter.

Vill din arbetsplats ta emot en praktikant som kan arbeta med exempelvis administration, ekonomi, naturvetenskap, teknik eller undervisning? Vänta inte tills alla löv har fallit – gå in på våra kompetenslistor.

Deltagarna berättar - Idag startar en ny grupp på Akademikerspåret Korta vägen i Uppsala

Vi på Academicum hälsar de nya deltagarna varmt välkomna och ser fram emot att sätta igång med utbildningen om svensk arbetsplatskultur, arbetsmarknad och yrkescoachning.

Deltagarna är ivriga att komma ut på den svenska arbetsmarknaden och visa vad de kan.  Bland kompetenserna i denna grupp finns bl.a. företagsekonomer, lärare, ingenjörer och datavetare samt specialister inom biologi och kemi.

Deltagarna berättar - Denna vecka startar Korta vägen i Uppsala och dessutom Snabbspåren för redovisningsekonomer och socialt arbete

Intensiv startvecka för Akademikerspåret Korta vägen och snabbspår!

Första veckan på Academicums utbildningar för akademiker är alltid intensiv, med kartläggningssamtal, intervjuer, cv-genomgångar, nya rutiner, kursintroduktion med mera. Mycket nytt, men deltagarna kommer snabbt in i det.

Academicum hälsar alla nya deltagare varmt välkomna!

Deltagarna berättar - Idag startar Korta vägen i Stockholm och i Skåne och dessutom ett Snabbspår för lärare och förskollärare.

Academicum hälsar alla nya deltagare varmt välkomna!

Deltagarna berättar - Academicum deltog idag (19. maj) på en välbesökt inspirationsdag om universitetsstudier. Arrangör var SLU, Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Academicum besvarade frågor samt höll en föreläsning om Akademikerspåret  Korta vägen.

 

 

Deltagarna berättar - En ny kurstart i Umeå.

Denna vecka startar en ny grupp i Umeå. Vi välkomnar våra nya deltagare!
Lycka till med Korta vägen!

Deltagarna berättar - Academicums annons i Dagens Nyheter inför de kommande kursstarterna för Korta vägen i Stockholm, Malmö och Uppsala.

 

Det är mycket som händer i Sverige och omvärlden dessa dagar.

En liten men viktig del av undervisningen i arbetslivsorientering på Akademikerspåret Korta vägen handlar om diskussion om aktuella händelser och vad de kan få för konsekvenser för arbetslivet i Sverige. Vi uppmanar alltid deltagarna att hålla sig uppdaterade med samhällsfrågorna genom att se på nyheter och läsa morgontidningar.

Idag kan DN-läsare också läsa Academicums annons inför de kommande kursstarterna för Korta vägen i Stockholm, Malmö och Uppsala.

Deltagarna berättar - Vår deltagare Hamza Suliman berättar om sin resa genom Korta vägen

Hamza Suliman är mitt namn och jag kom till Sverige för ca 3 år sedan. Redan från första stund insåg jag att språkinlärning är nyckeln till allt (Daglig kommunikation, integration med samhället, jobb, etc…). I januari 2020 började jag läsa svenska för ingenjörer – ”SFINX”. Dessutom har jag tagit en utbildning inom mitt område: ”BIM-Projektör”.

I mars 2021 gick jag med i Korta vägen, ett 6-månadsprogram som började med 3 månaders intensiv teoretisk undervisning. Min erfarenhet av Korta vägen var en fruktbar erfarenhet som jag hade stor nytta av och jag utvecklade mina förmågor och färdigheter. Under programmet var det ett gemensamt arbete, speciellt med min coach, som hjälpte mig att få en praktikplats på ett av de ledande byggföretagen i Sverige.

Under praktikdelen av Korta vägen har jag jobbat hårt för att lära mig nya saker t.ex. tekniska ord och hur systemet med byggbranschen fungerar här i Sverige. Efter 6 månader har jag fått mitt första jobb! Det var jätteintressant för mig att se att alla mina ansträngningar har lett till resultat.

Stort tack till Academicum och Korta vägen!

 

Deltagarna berättar - Hur förbereder vi deltagarna för intervjuer på Korta vägen?

Läs informationen med tips på våra sociala medier om hur vi förbereder deltagarna för intervjuer på Korta vägen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6926838184945270784
https://www.instagram.com/p/CdDYinoKHTN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/Academicum

Deltagarna berättar - Idag är det en ny start för Akademikerspåret Korta vägen i Malmö.

Idag är det en ny start för Akademikerspåret Korta vägen i Malmö. För första gången blir undervisningen nu på plats – inte på distans – i våra nya lokaler på Pilgatan 6. Läs mer på https://academicum.se/malmo-korta-vagen/