Deltagarna berättar

Deltagarna berättar - Äntligen kommer Korta vägen till Jönköping igen!

På Academicum är vi mycket glada att kunna meddela att Akademikertjänst Korta vägen öppnar sina dörrar i Jönköping 13 maj 2024!

Korta vägen är en utbildning för arbetssökande personer med universitets- eller högskoleutbildning och innehåller en kombination av coachande undervisning och praktik som passar deltagarens yrkesinriktning. Syftet är att utrusta deltagarna med de kunskaper, erfarenheter och kontakter som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Deltagarna berättar - Korta vägen startar igen i Malmö den 22 april 2024!

Om du är arbetssökande och har universitets- eller högskoleutbildning kan korta vägen vara en utbildning för dig. I programmet ingår praktik på en arbetsplats relevant för din utbildning samt coachning om arbetsmarknaden för akademiker. Syftet är att du ska få in foten eller komma tillbaka till ditt yrkesområde.
Academicum levererar Korta vägen i Malmö sedan 2020.

Deltagarna berättar - Academicum samarbetar med Arbetsförmedlingen och Södertörns högskola i en uppdragsutbildning för redovisningsekonomer.

Uppdragsutbildningen för redovisningsekonomer är ett rikstäckande utbildningsprogram för ekonomer som sker i samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen. Utbildningens teoretiska delar ges på distans.

Programmet inleds med en specialkurs som Academicum ansvarar för. Kursen pågår 7 juni – 16 augusti. Innehållet i den första delen ska fungera som en förberedelse för studierna på högskolan. Vi arbetar med: effektiv läsning, att skriva akademiska texter, muntliga presentationer, ordkunskap, grammatik, arbetsmarknadskunskap, CV, praktikplatslista samt introduktion i ekonomiprogrammen Fortnox och Visma.

Under perioden september 2024 till och med februari 2025 tar studier på Södertörns högskola vid. Där ingår ämnen som civilrätt, företagsbeskattning, externredovisning och koncernredovisning.

Det sista steget i uppdragsutbildningen är praktik i 4–6 månader på pendlingsavstånd från hemorten. Praktiken kan starta från och med början av mars 2025. Academicums yrkescoacher kommer att hjälpa dig att söka en praktikplats inom ditt yrkesområde.

Utbildningen som är på heltid, är intensiv och krävande. Målsättningen är att du sedan lättare ska kunna få ett jobb inom ditt yrke.

För att delta i utbildningen ska du bl a vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha en kandidat- eller masterexamen inom redovisning/ ekonomi.

Om du har frågor om Academicums del i utbildningen kan du kontakta: Agneta Wallin, versamhetsansvarig uppdragsutbildning, agneta.wallin@academicum.se tel: 070-327 97 22.

 

Du kan se en presentation av hela utbildningen och göra en intresseanmälan på Södertörns högskolaswebb. Där kan du också se vilka krav som ställs för att bli antagen till utbildningen.
https://www.sh.se/institutioner–amnen/institutionen-for-samhallsvetenskaper/foretagsekonomi/uppdragsutbildning-for-ekonomer

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningar för akademiker – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Deltagarna berättar - Arbetsförmedlingens podd om Korta vägen publicerades 2024-01-08

”Korta vägen var en ögonöppnare” – lyssna på Arbetsförmedlingens intervju med Melkam som gick Korta vägen och gjorde sin praktik på byggföretaget Veidekke. Efter praktiken fick hon fast anställning som arbetsledare på Veidekke.

https://arbetsformedlingen.se/play/podcast/jobbpodden/melkam-tog-korta-vagen-till-jobb-inom-bygg

 

Deltagarna berättar - Academicum stödjer Ukraina

Vi på Academicum är djupt medvetna om den pågående situationen och de påfrestningar som barnen i Ukraina står inför. Det är därför gör Academicum sin donation på 10 000 kr till UNICEF för att stödja deras insatser för barnen som drabbats av kriget i Ukraina.

För att lära dig mer om UNICEFs insatser och hur du kan bidra, besök https://unicef.se/katastrofinsatser/hjalp-barnen-i-ukraina

Deltagarna berättar - Korta vägen startar i Stockholm och Umeå den 6 november!

Akademikertjänst Korta vägen är en utbildning för arbetssökande akademiker som innehåller yrkesrelevant praktik och coachning. Syftet är att öka dina chanser till anställning genom att du får kunskaper om arbetsmarknaden, praktisk erfarenhet och kontakter i branschen. Samtidigt ger Korta vägen också arbetsgivare möjligheten att få värdefull akademisk kompetens genom att ta emot en praktikant.

Läs mer om Korta vägen här.

Deltagarna berättar - Härlig avslutning med Korta vägen Stockholm i Solna!

Härlig avslutning med Korta vägen Stockholm i Solna, med många glada ansikten 😊
Roligt att en stor del av deltagarna i den här gruppen går direkt vidare från praktiken till anställning.
Vi önskar er alla lycka till i framtiden, och en glad sommar!☀️

Deltagarna berättar - Uppdragsutbildning för socialt arbete. Sista dagen för intresseanmälan är 7 april 2023.

Uppdragsutbildning för socialt arbete är en utbildning för dem som har en kandidat- eller masterutbildning i socialt arbete, eller likvärdig utbildning, utanför EU/ESS. Man behöver också vara inskriven på Arbetsförmedlingen, och man får inte redan ha väsentlig arbetslivserfarenhet inom yrket i Sverige. Målet är att man med denna utbildning ska kunna arbeta med socialt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen ges helt på distans och består av tre delar:
1. Korta vägen (språkkurs i yrkesinriktad svenska)
2. Akademiska kurser inom socialt arbete som anordnas av Södertörns högskola
3. Arbetsplatsförlagd praktik på pendlingsavstånd från hemorten.
Sista dagen för intresseanmälan är 7 april 2023.
Mer information är här: https://www.sh.se/institutioner–amnen/institutionen-for-samhallsvetenskaper/socialt-arbete/uppdragsutbildning-for-socialt-arbete

Deltagarna berättar - Academicum deltar i Sveriges största rekryterings- och utbildningsmässa Bazaren den 16- 17 februari 2023!

I år är drygt 100 arbetsgivare på plats som söker personal inom bland annat försäljning, besöksnäring, kontor, transport, IT, teknik, logistik, skola och vård- och omsorg. De lediga tjänsterna finns både i Stockholmsregionen och i Norrland.

Academicum och många andra företag kommer att ställa ut och presentera sin verksamhet och sina personalbehov. I Academicums monter kommer vi bland annat att berätta om våra uppdragsutbildningar och våra matchnings- och rekryteringstjänster.

Deltagarna berättar - Akademiker med utländsk examen motsvarande socionom tillgängliga för praktik

Snabbspåret för socialt arbete är ett samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen med syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända akademiker med utbildning kopplad till socialt arbete. Samtidigt stödjer snabbspåret också arbetsplatser i deras kompetensförsörjning.

Praktiken är kostnadsfri för praktikplatsen. Praktikanterna är försäkrade och omfattas i många fall av Arbetsgivarverkets uppdrag Praktik i staten.

Alla praktikanter har minst kandidatexamen i sociologi eller socialt arbete och många har yrkeserfarenhet sedan tidigare. Genom snabbspåret har deltagarna läst en yrkesinriktad intensivkurs i svenska och sedan akademiska kurser i bl.a. socialrätt och juridisk tillämpning mot Södertörns högskola.

Vi sammanställer praktikkandidaternas kompetenser i vår Kompetenslista.