Deltagarna berättar

Deltagarna berättar - Idag har Academicum tecknat avtal med Arbetsförmedlingen om leverans av Korta vägen i Malmö.

Academicum vann upphandlingen av Korta vägen Skåne tidigare i sommar och nu har avtal tecknats. Avtalet är ettårigt, men med möjlighet till förlängning t o m 2024.