Deltagarna berättar

Deltagarna berättar - Informationsmöte om Korta vägen i Solna

Datum för infomöten om Korta vägen i Solna:

14/9 kl 10.00
21/9 kl 10.00
28/9 kl 10.00
3/10 kl 14.00

Plats: Hannebergsgatan 33, 171 68 Solna
Välkomna!

Deltagarna berättar - Infomöte om Korta vägen i Uppsala

Informationsmöte om Korta vägen i Uppsala

Tid: 13:e och 20:e augusti 2018, kl. 13.00

Plats:Västra Ågatan 12, våning 5, Uppsala
Välkomna!