Deltagarna berättar

Deltagarna berättar - Infomöte om Korta vägen i Uppsala

Informationsmöte om Korta vägen i Uppsala

Tid: 13:e och 20:e augusti 2018, kl. 13.00

Plats:Västra Ågatan 12, våning 5, Uppsala
Välkomna!