Bra resultat på Korta vägen. Utvärderingen av Korta vägen klar.

Bra resultat på Korta vägen. Utvärderingen av Korta vägen klar. Mer än 300 deltagare har svarat via mail eller telefonintervju.Ca 70 procent av deltagarna hade jobb eller utbildning ca 90 dagar efter avslutat program. Orter: Uppsala, Stockholm, Visby, Umeå, Malmö samt Eskilstuna.