Deltagarna berättar - Furaha Baby Wengamulay

Furaha kommer från Kongo-Kinshasa, där hon också studerade juridik. Hon hade alltid varit intresserad av att arbeta med människor. Efter examen arbetade hon inom flera olika organisationer, först i Kongo och sedan i Uganda. Hon arbetade bl. a med strategier för att bekämpa sexuellt våld, och med vård och social rehabilitering av offer för sexuellt våld och psykologiskt stöd.

År 2019 flyttade Furaha och hennes man Koukou Kapuku till Nordmalings kommun i Västerbotten. Hon läste först svenska för invandrare i 6 månader, och där fick hon information om att det i Umeå fanns ett program som hette Korta vägen som kunde passa henne.

Furaha tycker att Korta vägens teoretiska del var mycket bra och givande. Hon fick hjälp att skriva ett svenskt CV, information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, svensk kultur och om lagar och regler.

Korta vägen-deltagarna gjorde även arbetsplatsbesök innan praktiken, och lärde sig om hur det fungerar på en svensk arbetsplats. När praktiken startade kände hon sig därför väl förberedd.

Furaha fick praktik på integrationsenheten på Nordmalings kommun, som ansvarar för att hjälpa de nyanlända i kommunen. Under praktikperioden arbetade hon bl a med att hjälpa nyanlända med rapportering, myndighetskontakter, att förbereda informationsmaterial till dem m m. Hon fick även chansen att läsa mer samhällsorientering för att få ännu mer förståelse för det svenska samhället.

Nordmalings kommun var mycket nöjda och praktiken ledde till en anställning som extratjänst på ett år på Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen, där hon startade i april. Hon kommer att arbeta dels med hjälp till nyanlända och även som informatör om olika samhällsfunktioner.

På sikt är Furahas plan att läsa en masterutbildning i internationell rätt, sedan vill hon gärna fortsätta att arbeta inom den kommunala sektorn eller en humanitär organisation. Det bästa med Korta vägen tycker hon var atmosfären på kursen som lärarna skapade. “Den första veckan var som en chock med svenskan och det höga tempot men sedan vande man sig och svenskan utvecklades väldigt mycket”, berättar hon.

Furaha säger att det kan vara svårt när man först kommer till Sverige, men på Korta vägen får man lära sig vilka steg man måste ta för att på sikt kunna få ett jobb. “Det vi lärde oss på Korta vägen är att alla kan få ett jobb i Sverige, det gäller bara att man känner till vilka regler som gäller”.