Deltagarna berättar - Hamza Suliman

Hamza Suliman är mitt namn och jag kom till Sverige för ca 3 år sedan. Redan från första stund insåg jag att språkinlärning är nyckeln till allt (Daglig kommunikation, integration med samhället, jobb, etc…). I januari 2020 började jag läsa svenska för ingenjörer – ”SFINX”. Dessutom har jag tagit en utbildning inom mitt område: ”BIM-Projektör”.

I mars 2021 gick jag med i Korta vägen, ett 6-månadsprogram som började med 3 månaders intensiv teoretisk undervisning. Min erfarenhet av Korta vägen var en fruktbar erfarenhet som jag hade stor nytta av och jag utvecklade mina förmågor och färdigheter. Under programmet var det ett gemensamt arbete, speciellt med min coach, som hjälpte mig att få en praktikplats på ett av de ledande byggföretagen i Sverige.

Under praktikdelen av Korta vägen har jag jobbat hårt för att lära mig nya saker t.ex. tekniska ord och hur systemet med byggbranschen fungerar här i Sverige. Efter 6 månader har jag fått mitt första jobb! Det var jätteintressant för mig att se att alla mina ansträngningar har lett till resultat.

Stort tack till Academicum och Korta vägen!