Deltagarna berättar - Larisa Ionescu

Min resa på Korta vägen.

Jag heter Larisa Ionescu och jag flyttade till Sverige 2020 från Rumänien. I mitt hemland har jag tagit en magisterexamen i ekologi och arbetat som miljökonsult inom industribranschen. Efter jag avslutade grund nivå i svenska språket började jag på Korta
vägen. Det här var en period med snabb utveckling för mig.

Hur kan jag bättre beskriva min upplevelse på Korta vägen? För mig var det som en trevlig resa med massor av intressanta nya saker att lära mig och med praktik inom ett svenskt företag för tre månader. Jag träffade intressanta människor som erbjöd mig sitt stöd och hjälp – Niklas Hellstrand, Yousef Morshedi och Anneli Möllerberg är bara några av dem. På Korta vägen fick jag många vänner. Vi uppmuntrade varandra för att fortsätta ha hopp och att söka vårt drömjobb. Vårt motto var: Med förtroende och tålamod kan allt vara möjligt!

Min tid på Korta vägen började med en tre månader period av teori. Jag fick information om Sveriges arbetsmarknad, arbetskultur och arbetslagar (mina rättigheter och skyldigheter på jobb). Korta vägen hjälpte mig att utveckla min svenska. Det viktigaste för mig på Korta vägen var att jag lärde mig att presentera mig själv på rätt sätt och att lyfta fram mina förmågor och egenskaper.

Efter teori hade jag möjligheten att jobba som ekologpraktikant inom Knivsta kommun. Där träffade jag specialister inom biologi och ekologi och fick jag inblick i hur samarbetet fungerar med andra förvaltningar och myndigheter i Sverige. Här utvecklade jag mitt yrkesspråk.

Efter två månader av praktik fick jag jobb som EHS & Sustainability Expert på ett privat företag inom läkemedelsindustri i Uppsala. Här jobbar jag med miljö- och energifrågor. Min arbetsplats är utmärkt och där får jag visa mina färdigheter och kompetens. Det är
mitt drömjobb!

Jag är mycket tacksam för hela teamet på Academicum Utbildning & Bemanning AB som möjliggjorde projektet Korta vägen. Det var spännande att vara där med er!