Deltagarna berättar - Nedim Herenda

Nedim Herenda studerade till byggingenjör i BosnienHercegovina innan han 2018 flyttade till Stockholm på grund av kärleken.

Väl i Sverige började han omedelbart att studera intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter. Han satsade på att lära sig så mycket svenska som möjligt kopplat till sin bransch. Under kursen fick han kännedom om Korta vägen.

”Min upplevelse av Korta vägen har enbart varit positiv. Redan första veckan på under mitt möte med min coach satte vi upp tydliga mål; vad jag ville och vilket företag jag var intresserad av att göra praktik på. Jag har hela tiden velat komma till Implenia, ett byggföretag som specialiserar sig på infrastruktur. Mitt intresse har alltid legat inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum”, säger han. Efter att han ansökt till Implenia stod det klart att han var välkommen att praktisera där.

”Under våren har jag arbetat som projektingenjör/datasamordnare på en del av projektet Förbifart Stockholm. Projektet består av två 600 m långa broar, två 200 m långa rampbroar, tre 60 m långa plattbroar samt två 200 m långa parallella cut & cover betongtunnlar. Jag har tagit hand om ritningar och handlingar som samordnas mellan konstruktörer, leverantörer och beställare. Mycket av mitt arbete är inriktat på plattformar och program. Flera dagar i veckan är jag ute på bron eller tunneln där vi jobbar med själva gjutningen. På sista tiden har jag även arbetat med viss ekonomisk administration. Det är högt tempo, tydliga direktiv, härliga kollegor och jag lär mig nya saker varje dag. Jag trivs mycket bra ute på själva bygget där jag får se både bron och tunneln växa fram dag för dag.

Nu när programmet är avslutat så har jag fått en anställning som Projektingenjör hos Implenia. Jag kommer att fortsätta jobba med bron och tunneln på projektet Förbifart Stockholm vilket jag ser mycket fram emot.

” Nedims tips till andra som funderar på att gå Korta vägen är att satsa så mycket som möjligt på svenskan innan man påbörjar programmet. ”Ha även en tydlig plan för vilka företag som du är intresserad av och ha en rak och ärlig dialog med din chef på arbetsplatsen, berätta vad du vill och vilka dina långsiktiga mål är. Bygg upp ett nätverk bland dina kollegor och visa ständigt intresse för projektet du arbetar med”, avslutar han.