Filmen från Flipday är klar!

Under hösten 2015 arrangerade Academicum företagseventet Flipday.
Dagen dokumenterades med en film som nu är färdig att se.