Forum Umegration 10 november: mångfald på arbetsplatsen.

Forum Umegration 10 november: mångfald på arbetsplatsen.

Karin Ahlman Toyama från Korta vägen i Västerbotten kommer att delta i forum Umegration den 10 november, där aktörer från civilsamhället och Umeå kommun möts för att diskutera integration. Som sakkunnig kommer Karin att medverka i samtal om goda exempel och mångfald i arbetslivet, och under dagen behandlas teman som strategiskt arbete med mångfaldsplaner, motverkande av diskriminering och demokratiskt utrymme och integration i föreläsningar och diskussioner.