Från nyanländ arbetssökande till anställd

Läs om Zaid som fick anställning på Tyréns efter 3 månaders praktik via Korta vägen och Academicum.

Läs mer här!