Hur förbereder vi deltagarna för intervjuer på Korta vägen?

Läs informationen med tips på våra sociala medier om hur vi förbereder deltagarna för intervjuer på Korta vägen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6926838184945270784
https://www.instagram.com/p/CdDYinoKHTN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/Academicum