Informationsmöten i Uppsala

Kommande tillfällen gäller för informationsmöten om Korta vägen i Uppsala:

Onsdag 14 nov, kl. 13.00
Onsdag 21 nov. kl. 13.00
Måndag 26 nov. kl. 13.00
Välkomna till Academicum, Västra Ågatan 12, Uppsala