Informationsmöten om Korta vägen i Stockholm, 2020

Välkommen på informationsmöte om Korta vägen. Där får du mer information och har möjlighet att ställa frågor. (Du behöver inte anmäla dig i förväg.)
Informationsmöten (välj en tid som passar dig):

 

a) Korta vägen för utlandsfödda akademiker
Yrkesinriktning/Studieinriktning

Start: Kartläggningsvecka: 24/2 (ID:238290)

Kursstart Korta vägen Yrkesinriktning: 9/3 (ID: 238690)

Kursstart Korta vägen Studieinriktning: 9/3 (ID: 238691)

Start kartläggningsvecka: 24/2 (ID:

3/2 kl. 13.00
11/2 kl. 10.00
17/2 kl. 13.00
Plats: Hannebergsgatan 33, Solna

 

 

b) Korta vägen – Utvidgad målgrupp (för akademiker)
Start: Nytt datum kommer

Välkommen på informationsmöte. Där får du mer information och har möjlighet att ställa frågor. (Du behöver inte anmäla dig i förväg.)
Informationsmöten (välj en tid som passar dig):
20/1 kl. 13.00
30/1 kl. 13.00
3/2 kl 10.00
Plats: Hannebergsgatan 33, Solna