Kompetenslistan JUNI 2014

Här kan du se vilka personer som deltar just nu i våra program Korta vägen och Akademikertrainee! Dessa personer behöver alla en traineeplats och i listorna nedan finns deras kompetenser kortfattat presenterade.

Kompetenslistan JUNI 2014 Västerås/Eskilstuna/Stockholm/Uppsala, 62 kompetenser (Korta vägen och Akademikertrainee)