Korta vägen finns åter i Eskilstuna

Uppsala Universitet skriver om vårt samarbete kring Korta vägen