Korta vägen i Visby på radio

Korta vägens projektledare i Visby och en av kursdeltagarna intervjuades i P4 Gotland om Korta vägen.

Lyssna på intervjun här!