Korta vägen på (ormfritt) Skansen!

Korta vägen på (ormfritt) Skansen!

Korta vägen handlar inte bara om att arbeta med CV:n, coachning, arbetsrätt och arbetsmiljö: det sociala mellan kollegorna är också en viktig del av arbetslivet i Sverige. Vi på Korta vägen i Stockholm har besökt Skansen, lärt oss om kulturhistoria och svenskt naturliv – och haft det riktigt trevligt tillsammans. När besöket genomfördes hade kungskobran Sir Vääs ännu inte rymt, och dagens aktiviteter kunde genomföras utan incidenter.