Meddelande

2017-01-30
Hej och välkommen till Korta vägen i Solna och till språkundervisningen här!
På den här sidan kommer du att hitta länkar till olika resurser som vi använder inom kursens ram.
Vi ses i klassrummet!

Agneta och Daniela

Språk
Digitala språkverktyg     https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/digitala-spraakverktyg
Språkträning                  https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/spraaktraening

Praktik arbete med mera
Yrkestermer                   https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/yrkestermer   
Arbete och praktik          https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/arbete-och-praktik
Fackförbund                   https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/fackfoerbund

Regler och rutiner
Frånvaroanmälan          https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/fraanvaroanmaelan
R
apportering                 https://sites.google.com/a/academicum.se/korta-vaegen-2-solna/rapportering