Positivt för nyexade

Nyutexaminerade utan jobb i bl a Uppsala får även fortsatt möjlighet till praktik efter examen.