Akademiker med utländsk examen motsvarande socionom tillgängliga för praktik

Akademiker med utländsk examen motsvarande socionom tillgängliga för praktik

Snabbspåret för socialt arbete är ett samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen med syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända akademiker med utbildning kopplad till socialt arbete. Samtidigt stödjer snabbspåret också arbetsplatser i deras kompetensförsörjning.

Praktiken är kostnadsfri för praktikplatsen. Praktikanterna är försäkrade och omfattas i många fall av Arbetsgivarverkets uppdrag Praktik i staten.

Alla praktikanter har minst kandidatexamen i sociologi eller socialt arbete och många har yrkeserfarenhet sedan tidigare. Genom snabbspåret har deltagarna läst en yrkesinriktad intensivkurs i svenska och sedan akademiska kurser i bl.a. socialrätt och juridisk tillämpning mot Södertörns högskola.

Vi sammanställer praktikkandidaternas kompetenser i vår Kompetenslista.