PRESSMEDDELANDE

Samarbete mellan Novare Potential och Academicum skapar jobb för nyanlända akademiker