Pressmeddelande Korta Vägen

Korta Vägen som vänder sig till nyanlända akademiker startar nu i Västerås och i Eskilstuna. Sammanlagt ca 50 akademiker börjar programmet som är 6 månader långt och innehåller språkundervisning, studievägledning samt praktik. I projektet samarbetar Academicum, Uppsala universitet samt Folkuniversitetet samt företag i Mälardalen.

Nu startar Korta Vägen