Pressmeddelande

90 dagar efter avslutat program – 90 procent har jobb.

Studentsatsning i Uppsala gav jobb (e24.se)

PDF