Reportage från Gotland

Läs gärna reportaget på www.helagotland.se om en av våra duktiga deltagare på Korta vägen i Visby som nu praktiserar på Region Gotland:

 

”Afghanistan till Gotland – från flykt till trygghet

Under praktiken på Region Gotland har Ahmad fått lära sig mycket, men framförallt har han pratat mycket svenska med sina kollegor, fått hjälp med svåra ord och uttal.”
Läs hela artikeln här:
https://helagotland.se/nyheter/gotland/artikel/ahmad-flydde-talibanerna-drommer-om-en-framtid-pa-on/r18z36xl