Samarbete med Uppsala universitet

Samarbete med Uppsala universitet

Academicums grundare och VD Mikael Persson har anlitats av UU Innovation som mentor till Micheline van Riemsdijk, Ph.D. Micheline arbetar vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet där hon har forskat på högkvalificerade flyktingars väg in i arbetslivet.  Projektet inom UU Innovation syftar till  göra forskningsresultatet tillgängligt och användbart i samhället.

Mikael Persson deltog också som moderator och paneldeltagare i konferensen ”Arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige”  26 september 2022, som arrangerades av Micheline van Riemsdijk och Ioanna Blasko, kulturgeografiska institutionen”
https://mp.uu.se/sv/web/nyheter/-/tio-forskare-far-extra-stod-genom-uu-innovations-mentorprogram