Starten av Korta vägen i Uppsala är framflyttad

Ny start av Korta vägen i Uppsala: 2018-12-17

Välkomna på informationsmöte:

6/12 samt 12/12 kl.13

Academicum, Västra ågatan 12, Uppsala