TV 4 Vakna!

TV 4 genomför i februari 2011 ett märkligt drev mot jobbcoachningen trots goda resultat både vad gäller effektivitet och nöjdhet. Ur arbetsförmedlingens utvärdering 24/2 2011

”Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad coachningsinsats1. Åtta av tio, 79 %, anser att coachen har rätt kompetens för att hjälpa dem till arbete. 62 % anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete. Det visar resultaten av januari-februari enkäten som skickats till individer som deltar eller har deltagit i coachning.”

Läs mer om TV4:as märkliga redovisning på VD-bloggen!