Uppdragsutbildning för socialt arbete. Sista dagen för intresseanmälan är 7 april 2023.

Uppdragsutbildning för socialt arbete. Sista dagen för intresseanmälan är 7 april 2023.

Uppdragsutbildning för socialt arbete är en utbildning för dem som har en kandidat- eller masterutbildning i socialt arbete, eller likvärdig utbildning, utanför EU/ESS. Man behöver också vara inskriven på Arbetsförmedlingen, och man får inte redan ha väsentlig arbetslivserfarenhet inom yrket i Sverige. Målet är att man med denna utbildning ska kunna arbeta med socialt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen ges helt på distans och består av tre delar:
1. Korta vägen (språkkurs i yrkesinriktad svenska)
2. Akademiska kurser inom socialt arbete som anordnas av Södertörns högskola
3. Arbetsplatsförlagd praktik på pendlingsavstånd från hemorten.
Sista dagen för intresseanmälan är 7 april 2023.
Mer information är här: https://www.sh.se/institutioner–amnen/institutionen-for-samhallsvetenskaper/socialt-arbete/uppdragsutbildning-for-socialt-arbete