92 procent nöjda

Fakta Academicums coachning Maj 2010 Antal akademiker som fått jobb* eller praktik under pågående coachning (3 månader): 43%. Andel akademiker som fått jobb under coachingperioden: 29 %* Antal coachinguppdrag: 252 Mätning av nöjdhet: Utvärdering efter avslutad coachning: 92% är nöjda eller mycket nöjda med coachningsinsatsen. * Med jobb avses...