Pressmeddelande

90 dagar efter avslutat program – 90 procent har jobb. Studentsatsning i Uppsala gav jobb (e24.se) PDF

Succé för Uppsalamodell

Succé för Uppsalamodell – skapar jobb för akademiker PDF

Academicum och DIK tecknar samarbetsavtal

13

Uppsalamodell hjälper akademiker till jobb

PDF

Pressmeddelande

Avknoppningsbolag från samhällsvetenskapen