Korta vägen

Om Korta vägen

Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande högskolestudier eller vidareutbildning i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen är ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet och KTH.

Korta vägen vänder sig till:

(1) Utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst 2 års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända invandrare (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, men även andra akademiker kan bli aktuella.)

(2) Du ska också bedömas ha behov av insatsen av Arbetsförmedlingen.

(3) Du skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats.

Du kan delta även om du inte är helt klar med din Svenska för invandrare (SFI).

Den slutliga prövningen görs av Arbetsförmedlingen.

Innehållet i Korta vägen

Programmet pågår 26 veckor och innehåller bl.a:

 • Studievägledning (kartläggning av formell kompetens)
 • Karriärcoachning (kartläggning av erfarenheter samt rådgivning, CV-koll m.m.)
 • Undervisning i yrkessvenska anpassad till akademiker
 • Möjlighet till kortare Kompletteringsutbildning
 • Praktik 2-12 veckor

– för dig som är nyanländ och akademiker

  • Eskilstuna
  • Uppsala
  • Solna

Läs produktbladet här!

Vill du ha Academicums nyhetsbrev? Maila intresse till: ida.butler@academicum.se

 

Korta vägens receptsamling

Ladda ner Korta vägens Kokbok med recept från hela världen.

Download (PDF, 5.96MB)