Korta vägen

Om Korta vägen


Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens.

Korta vägen har tre spår

Två spår för utlandsfödda akademiker

Arbetslivsspåret: för dig som satsar på att få ett jobb efter Korta vägen.

Studiespåret: för dig som vill läsa vidare eller komplettera dina studier efter Korta vägen.

Det tredje spåret kallas Utvidgad målgrupp – det innebär att både personer som är födda i Sverige och utlandsfödda kan delta i detta spår)

Utvidgad målgrupp: för dig som har behov av en nystart för att få jobb inom ditt kompetensområde. Målgrupp för programmet kan t ex vara akademiker inom JOB-en (Jobb- och utvecklingsgarantin).

För att delta på Korta vägen:
Arbetslivsspåret/Studiespåret ska du vara Utlandsfödd akademiker med minst 2 års akademiska studier från ditt hemland. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända. (Där innebär att det inte har gått mer än 3 år sedan du fick uppehållstillstånd.) Du bör vara klar med Svenska för invandrare (SFI) eller ha minst motsvarande kunskaper i svenska.

– Utvidgad målgrupp ska du ha studerat på universitet i minst 2 år och tidigare varit etablerad inom ditt yrkesområde i Sverige eller har en svensk akademisk utbildning men ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

– Ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

OBS!
Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om du kan delta i Korta vägen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/nar-du-blir-
arbetslos

 

Innehållet i Korta vägen

Korta vägen består av 12 moduler. Vilka moduler som du kommer att följa bestäms vid kartläggningen. En viktig modul i alla spår är praktik. Praktikplatserna väljs efter varje deltagares kompetens.

Moduler bl a:
 Kartläggning av kompetens för karriärval
 Akademisk svenska
 Yrkescoachning
 Arbetslivsorientering
 Akademisk vägledning
 Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
 Metodik i högre utbildning
 Utbildningar i yrkesrelevanta ämnen i tex. ekonomi, juridik, projektledning mm.

Utbildningens uppläggning

Korta vägen har två delar. Den första delen är kartläggning. Den är 1 vecka för Arbetslivsspåret och Studiespåret. Också spåret Utvidgad målgrupp har en kartläggning. Där sker kartläggningen under en dag. Efter kartläggningen startar utbildningen. Den pågår maximalt i 6 månader.

Erfarenheter av Korta vägen
Academicum har lång erfarenhet av Korta vägen och haft ca 1200 deltagare sedan 2015. Utvärderingen av Korta vägen har varit mycket positiv och flertalet deltagare har menat att Korta vägen varit till hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Effektiviteten har varit hög: Efter utbildningen har 60-70% av deltagarna haft ett jobb. Samtliga deltagare (100%) har fått en praktikplats.

 

Korta vägens receptsamling

Ladda ner Korta vägens Kokbok med recept från hela världen.

Download (PDF, 5.96MB)