Korta vägen

Om Korta vägen


Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande högskolestudier eller vidareutbildning i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen är ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet och SLU.

Korta vägen vänder sig till:

(1) Utlandsfödda akademiker med minst 2 års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, men även andra akademiker kan bli aktuella.)

(2) Du skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

(3) Du ska bedömas ha behov av insatsen av Arbetsförmedlingen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats.

Du bör vara klar med Svenska för invandrare (SFI).

Innehållet i Korta vägen

Korta vägen har på samtliga orter två huvudspår, samt ett tredje spår i Stockholm

Korta vägens spår på samtliga orter:

  • ett spår för dig som vill ha ett jobb efter Korta vägen (Arbetslivsspåret/yrkesinriktning)
  • ett annat för dig som vill läsa vidare eller komplettera dina studier (Studiespåret/studieinriktning)

Korta vägen består av ett antal moduler. Vilka moduler du kommer att följa bestäms under kartläggningen vid utbildningens början.

Moduler

  • Kartläggning av kompetens för karriärval
  • Akademisk svenska
  • Yrkescoachning
  • Arbetslivsorientering
  • Akademisk vägledning
  • Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
  • Metodik i högre utbildning
  • Utbildningar i yrkesrelevanta ämnen i tex. ekonomi, juridik, projektledning mm.

Läs produktbladet här!

Akademikerspåret – Korta vägen – utvidgad målgrupp (gäller i Stockholm):

Målsättningen med Akademikerspåret – Korta vägen är att pröva dina möjligheter att få ett arbete som motsvarar tidigare erfarenheter eller tidigare akademiska studier. Syftet med akademikerspåret är att du som varit etablerad inom ett akademiskt yrken i Sverige alternativt har akademisk utbildning från Sverige men inte hunnit etablera dig i yrkeslivet ska få stöd att komma vidare. Utbildningen kan tex vara lämplig för dig som kommit ifrån arbetsmarknaden exempelvis pga. varsel och inte hittat tillbaka

Den här utbildningen är drygt 4 månader lång och innehåller olika yrkesinriktade aktiviteter varav en längre period på en arbetsplats.

Utbildningens innehåll består av följande moduler:
*Yrkescoaching- hur du ska marknadsföra dig bäst samt hålla igång arbetssökandet på det sätt som är mest effektivt för yrkesområdet/branschen både genom formella och informella sökvägar.
*Akademisk vägledning- där du kan få stöd och information kring eventuella kompletteringar och vägen dit.
*Kortare utbildningsinsats med ett utbildningsinnehåll som är viktigt för ditt yrkesområde.
*En praktikperiod på en arbetsplats med syftet att få uppdaterad erfarenhet eller få kunskaper inom ett yrkesområde som
är tänkt att leda framåt i arbetssökandet.

Förkunskaper:

För att vara aktuell för Korta vägen ska du vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en akademisk utbildning om minst två år. Inför utbildningen så finns det en test- och kartläggningsdag vars syfte är att stämma av om korta vägen är rätt insats för dig.

Korta vägen är tänkt att erbjuda och lokalisera vägar tillbaka till arbetslivet. Akademikerspåret i Korta vägen är inte rätt för dig som är nyanländ i Sverige och/eller inte har hunnit etablera dig inom ditt yrkesområde på svenska arbetsmarknaden. För dig som är nyanländ och behöver Korta vägen så finns det två andra utbildningar; Korta vägen- studieinriktning eller Korta vägen -yrkesinriktning.

Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslutar om insatsen.

 

Mer information om Korta vägen:

På Arbetsförmedlingens hemsida hittar du mer information om Korta vägen samt vilket ID du kan uppge om du vill gå Korta vägen hos Academicum. Klicka här för att läsa mer om Korta vägen på Arbetsförmedlingens hemsida och klicka dig vidare till fliken “tillfällen” för att se vilket ID utbildningstillfället på din ort har. Programmet inleds med en kartläggningsvecka och under fliken “tillfällen” ser du datum för starter på respektive ort.

För att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen, klicka här. Du kan då fråga om Akademikerspåret Korta vägen skulle passa dig, samt uppge ID-numret på det utbildningstillfälle du är intresserad av att gå. 

Vill du ha Academicums nyhetsbrev? Maila intresse till: jennifer.holst@academicum.se

 

Korta vägens receptsamling

Ladda ner Korta vägens Kokbok med recept från hela världen.

Download (PDF, 5.96MB)