Korta vägen

Om Korta vägen


Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande högskolestudier eller vidareutbildning i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen är ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet och SLU.

Korta vägen vänder sig till:

(1) Utlandsfödda akademiker med minst 2 års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, men även andra akademiker kan bli aktuella.)

(2) Du skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

(3) Du ska bedömas ha behov av insatsen av Arbetsförmedlingen.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen: Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Du bör vara klar med Svenska för invandrare (SFI).

Innehållet i Korta vägen

Korta vägen har två huvudspår:

  • ett spår för dig som vill ha ett jobb efter Korta vägen (Arbetslivsspåret)
  • ett annat för dig som vill läsa vidare eller komplettera dina studier (Studiespåret)

Korta vägen består av ett antal moduler. Vilka moduler du kommer att följa bestäms under kartläggningen vid utbildningens början.

Moduler

  • Kartläggning av kompetens för karriärval
  • Akademisk svenska
  • Yrkescoachning
  • Arbetslivsorientering
  • Akademisk vägledning
  • Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
  • Metodik i högre utbildning
  • Utbildningar i yrkesrelevanta ämnen i tex. ekonomi, juridik, projektledning mm.

Läs produktbladet här!

Vill du ha Academicums nyhetsbrev? Maila intresse till: ida.butler@academicum.se

 

Korta vägens receptsamling

Ladda ner Korta vägens Kokbok med recept från hela världen.

Download (PDF, 5.96MB)