Lektion 1 – Fem jobbsökare

Lektion 1 – Fem jobbsökare

 

Första jobbet

Att söka ett jobb är något de flesta har upplevt eller kommer att uppleva. Men situationerna för individen kan se väldigt olika ut. Först kommer ”det första jobbet”. För en akademiker är det oftast jobbet efter examen. Vissa går attraktiva utbildningar och kanske skriver examensarbetet på ett företag som man sedan börjar på.

 

För andra som är nyutexaminerade är det en konventionell process med spontanansökningar, ansökningar på utlysta tjänster m m.

 

Arbetsplatsen försvinner eller det sker en omorganisation

För vissa är jobbsökandet en händelse som inträffar pga. att arbetsplatsen läggs ned eller att arbetet försvinner pga. en omorganisation. Academicum var med om detta på ett företag där ca 1 000 akademiker sades upp. Även dessa personer sökte jobb, men här tillkom en annan sak, nämligen en möjlighet att helt byta spår. Vissa startade företag, andra började arbeta med helt nya saker. Ja, för många var faktiskt nedläggningen något som skapade positiva möjligheter.

 

Långtidsarbetslös

En typ av jobbsökare är också den som helt enkelt inte fått något jobb utan har hamnat i långtidsarbetslöshet. För den som är i den situationen är det en utmaning att återigen sätta igång med att söka jobb. Personen har ju sökt så många arbeten utan att lyckas och då är det naturligt att lägga ner jobbsökandet – det ter sig ju meningslöst.  För den som är i den situationen behövs motivation och en realistisk möjlighet till jobb.

 

Nyanländ

En fjärde kategori jobbsökare är den som kommer från ett annat land. Här är utmaningen framför allt att komma in i det svenska samhället och att förstå hur arbetsplatskulturen och arbetssökandet går till.  För det krävs språkkunskaper i svenska och det krävs också kontakter.

 

Söker ny karriär

En femte kategori är jobbsökaren som efter en lyckad karriär ändå börjar tänka sig att göra något nytt. Många människor söker förändring efter kanske 15–20 år. Nu kommer tankar som: kanske skulle man byta jobb till något helt annat? Kanske skulle man starta ett företag?

 

Vill utvecklas

En av de vanligaste jobbsökarna är personen som vill ha en ny arbetsgivare. Kanske lönen är för låg? Kanske det sociala klimatet inte är bra? Kanske karriärmöjligheterna är begränsade? I så fall är personen i den ganska bekväma rollen att kunna ha ett jobb och samtidigt söka ett nytt.

 

Kanske känner du igen dig i någon av de grova beskrivningarna ovan, men en sak ska också läggas till. Varje individ har sina egna förutsättningar och det kan vara bra att – oavsett din situation – prata med någon om jobbsökandet.  Genom samtalet kan du få klarhet och mer tydligt se din väg, d v s få en strategi.