Lektion 8 – Ansökningsbrevet

Lektion 8 – Ansökningsbrevet

 

För ett par år sedan kontaktades Academicum av en kvinna som varit utan arbete under lång tid, ja hela 13 år. Hon hade sökt jobb gång på gång men det hade inte gett resultat. Nu ville hon göra ett sista försök och vände sig till Academicum. Vi tittade på CV:t. Det såg bra ut. Men ansökningsbrevet som hon brukade använde var inte bra. Vi skrev om ansökningsbrevet och hon kom direkt på en intervju. Hon fick inte det jobbet, men nästa jobb fick hon och 13 långa år var nu över. Hon kunde ”säga upp sig” hos Arbetsförmedlingen och börja på ett jobb. Vilken var då magin med ansökningsbrevet? Vad var det som förändrade hennes möjligheter fullständigt efter 13 år? Och svaret är: saklighet. Det är mycket vanligt att ansökningsbreven är alltför säljande och ger ett alltför emotionellt intryck.  Så vi rekommenderar en saklig stil.

 

Så här rekommenderar vi att du skriver ditt ansökningsbrev.

 

Innan du börjar författa brevet – ta fram annonsen och gå igenom vilka krav som ställs. Därefter börjar du skriva brevet.

 

Du ska skriva arbetsgivarens namn och adress och du ska skriva dina egna kontaktuppgifter (se mall).

 

Därefter kommer rubriken. Rubriken ska vara formell och med ett enkelt språk referera till det sökta jobbet:

 

”Jag anmäler härmed intresse för den utlysta tjänsten som bibliotekarie, dnr* 1/2022”

 

*dnr är en förkortning för diarienummer

 

 

Efter rubriken kommer tre textavsnitt: presentation av meriter, matchning till jobbet och sist en kort avslutning.

 

Presentation av meriter

 

Brevet börjar med att du berättar vem du är och vilken bakgrund du har. Det är alltså delar ur CV:t som du lyfter fram. Här kan du berätta mer och du ska skriva ”normalprosa”, d v s CV:ts kortfattade rapportspråk ska inte användas i brevet. När du skrivit klart så läs texten med ”arbetsgivarens ögon” och fundera över vad arbetsgivaren tänker efter att ha läst din beskrivning. Du vill förmodligen att arbetsgivaren ska tänka:

 

”Det här var en person med passande och intressanta meriter; har rätt bakgrund och verkar vara en balanserad person.”

 

Exempel på inledning: ”Jag är fil kand vid Uppsala universitet och tog min examen i januari 2014. I min utbildning ingår bl a franska, retorik och ekonomi. Jag har under studietiden parallellt haft flera jobb, bl a arbete som utbildningssamordnare vid studentkåren i Uppsala, men också butiksjobb. 2007 läste jag vid Cambridge och följde en kurs i projektledning och management. Jag har också under flera år arbetat med studentfackliga frågor för…”

 

När du är nöjd mer den första delen och tycker att dina meriter och din ton har fått en bra presentation så är det dags för nästa del.

 

Matchning till jobbet

 

”Jag söker nu anställning som projektledare hos er. Jag tror att det är ett jobb som skulle passa mig bra. Den kompetens som efterfrågas stämmer in på den kompetens jag har genom min utbildning. Jag har också skaffat mig kvalificerade praktiska erfarenheter genom arbetet som utbildningssamordnare. Det jobbet innebar konkret ledning och samordning av projekt och inkluderade flera universitet och högskolor.

När det gäller social kompetens, vågar jag påstå att jag har lätt för att knyta nya kontakter och anpassa mig till nya människor och uppgifter. Jag blev t ex utsedd till studentombudsman för min klass i Berlin och jag är överhuvudtaget en person som gärna tar på mig uppgifter av olika slag; både privat och i jobbet.

 

En tredje sak som jag vill nämna är organisationsförmåga. Jag är bra på att planera för att kunna arbeta strukturerat. Jag är också duktig på att förklara för andra hur jag tänkt. Jag ser de två sakerna som en viktig kombination. Detta hade jag stor nytta av i synnerhet i arbetet som utbildningsplanerare.”

 

 

Avslutning

 

Därefter några ord om dina fritidsintressen och familj och alltså sist några ord om framtiden, d v s att du ser fram emot en intervju.