Lektion 7 – CV

Lektion 7 – CV

 

CV är en förkortning för latinets curriculum vitae, vilket betyder ”livets lopp”. Men i praktiken står CV för något annat, nämligen en kort sammanfattning av en persons meriter. Ett bättre ord är därför ”meritförteckning”.

 

Ett CV kan se ut på olika sätt. På Academicum rekommenderar vi ett sakligt CV utan för mycket text. Texten finns i stället i ansökningsbrevet, medan CV:t ger arbetsgivaren en möjlighet att mycket snabbt få en bild av en persons meriter.

 

CV:t ska innehålla dina personuppgifter och kontaktuppgifter, d v s namn, adress, e-post och telefon. Anteckna födelseår. OBS skriv endast födelseåret – inte månad eller dag (det är inte viktigt).

 

Sätt också in en bild i CV:t. Välj en bild där du ser både seriös och trevlig ut och ha ”lagom” formella kläder på.

 

CV:t börjar med en kort text, en sammanfattning.

Sammanfattningen ska vara på maximalt 3–4 rader och innehålla:

(1)  din grundläggande kompetens – utbildning och/eller erfarenheter, vad du jobbat med: några exempel,

(2)  samt tre goda egenskaper du har (t ex kunnig, flexibel och stresstålig) och

(3)  vilken typ av jobb du söker.

 

 

Civilekonom med inriktning redovisning. Har flerårig erfarenhet av bokföring, bokslutsarbete samt löner. Behärskar de vanligaste bokföringssystemen bl a Fort Knox. Söker nu arbete inom området på företag, revisions- eller bokföringsbyrå.

 

Efter inledningen följer dina meriter. Om du har arbetslivserfarenheter som är betydelsefulla så bör du börja med dem. Om du är nyutexaminerad eller inte har hunnit arbeta mer än ett par år, så är det bättre att börja med utbildningsmeriterna.  Tanken bakom detta är att börja med det som är mest betydelsefullt för läsaren, oftast en HR-person.

 

Därefter tar du upp dina meriter, men i omvänd kronologisk ordning, d v s du börjar med den senaste anställningen eller utbildningen och fyller på med de äldre som alltså kommer längre ner på dokumentet.

 

För en akademiker är universitets- eller högskoleutbildningen den viktigaste, men det kan också finnas andra utbildningar som är betydelsefulla. Man brukar redovisa dem under en särskild rubrik: ”Övriga utbildningar”.

 

Under en särskild rubrik tar man också upp språkkunskaper samt övrigt som kan vara bra att veta, t ex körkort. Vanligt är att avsluta CV:t med att kort redogöra för fritidsintressen och familjeförhållanden.

 

Allra sist tar du upp dina referenser. Det är personer som arbetsgivaren kan ringa upp och prata med. Det är vanligt att referenspersonerna kontaktas. Kontakta alltid referenspersonerna och berätta att du söker jobb och fråga om de vill vara referenter.

 

Du kan också skriva ”Referenser kan lämnas på begäran”. I så fall väntar du på att arbetsgivaren kontaktar dig och begär referenser som du sedan kontaktar.

 

Råd: Om du har bra referenspersoner som stärker ditt CV så ta med dessa.

 

Även om CV:ts form är enkel att förstå så finns det fällor eller svårigheter. Tänk på följande!

 

  1. Anteckna alltid namnet på utbildningsanordnaren. Skriv alltså ut namnet på universitetet. Skriv också ut utbildningsanordnare för kurser som du gått.

 

  1. Var noga med tjänstens titel. Detta gäller särskilt för dig som kommer från ett annat land och där ord som t ex revisor eller professor kan ha andra betydelser än i Sverige.

 

Språket i CV:t

I ett CV brukar man skriva ofullständiga meningar genom att hoppa över subjektet. Det normala i god svenska är att skriva t ex: Jag har arbetat som ingenjör i 10 år. Men i ”CV-svenskan” skriver man i stället: ”Arbetat som ingenjör i 10 år”. CV-svenskan påminner alltså mer om en rapport än om vanlig prosa.