Lektion 5 – Jobbstrategin

Lektion 5 – Jobbstrategin

 

När du är klar med analysen av din arbetsmarknad och av din egen kompetens och intressen mm. är det dags att göra i ordning en strategi för projektet: du ska söka och få ett jobb.

 

Börja med att göra ett dokument på datorn eller på ett papper. Gör det gärna lite formellt så att du sätter in papperet i en särskild pärm eller mapp.

 

Gör en plan som sträcker sig 1–3 månader fram i tiden och anteckna för varje vecka – måndag till fredag vad du tänker göra. Gör alltså en detaljerad plan.  Sätt kvantitativa mål, t ex att du ska söka minst 10 jobb per vecka.

 

Det är viktigt att du får struktur på din vardag. En fälla för vissa är datorn med spel och internet vilket kan skapa en omvänd dygnsrytm.  Om du känner att du har svårt för att skapa normal vardagsdisciplin bör du samtala med någon för att kunna komma ur den rutinen som ju blir destruktiv både för jobbsökandet och för en blivande anställning.

 

Varje dag ska därför börja senast kl. 9.00 och sluta ca kl. 16.00. Du är, kan man säga, på jobbet när du söker jobb!

 

I ditt schema lägger du in jobbsökningsaktiviteter och antecknar också resultatet av dem.

 

Aktiviteter

 

Det finns några grundläggande aktiviteter som ditt schema kommer att innehålla.

 

  1. Söka jobb som är utannonserade
  2. Göra spontanansökan
  3. Nätverka
  4. Göra CV
  5. Skriva ansökningsbrev
  6. Intervjun
  7. Förhandla om lön och andra anställningsvillkor
  8. Utvärdera din strategi
  9. Fysiska aktiviteter
  10. Gå en kurs